dệt tay Hmong

-31%
 Balô phối vải thêu tay H'Mông  Balô phối vải thêu tay H'Mông
290,000₫ 420,000₫
-20%
 Túi đeo chéo thêu tay H'Mông ( TCHM01)  Túi đeo chéo thêu tay H'Mông ( TCHM01)
280,000₫ 350,000₫
-20%
 Túi đeo chéo thêu tay H'Mông ( TCHM02)  Túi đeo chéo thêu tay H'Mông ( TCHM02)
280,000₫ 350,000₫
-21%
 Túi xách tay vải thổ cẩm H'Mông ( TXTHM01)  Túi xách tay vải thổ cẩm H'Mông ( TXTHM01)
750,000₫ 950,000₫
-14%
 Ví sáp ong nhiều ngăn 02  Ví sáp ong nhiều ngăn 02
240,000₫ 280,000₫

Ví sáp ong nhiều ngăn 02

240,000₫ 280,000₫

-13%
 Ví thổ cẩm dệt tay H' Mông  Ví thổ cẩm dệt tay H' Mông
235,000₫ 270,000₫
 Ví tròn thêu tay H'Mông ( VHM01)  Ví tròn thêu tay H'Mông ( VHM01)
125,000₫
 Ví vẽ sáp ong nhiều ngăn 01  Ví vẽ sáp ong nhiều ngăn 01
240,000₫